dimarts, 16 de febrer de 2021

RISC-V Intructions

I don't like very much the distributed style of RISC-V instruction description of the official RISC-V ISA https://riscv.org/wp-content/uploads/2017/05/riscv-spec-v2.2.pdf 

So I try to do my own, maybe someone else find it useful

Registers

Register ABI Name Description
x0zeroHardwired zero (READ ONLY)
x1raReturn Address
x2spStack Pointer
x3gpGlobal Pointer
x4tpThread Pointer
x5t0Temporary/alternate link register
x6-x7t1-t2Temporaries
x8s0/fpSaved register/frame pointer
x9s1Saved register
x10-x11a0-a1Function arguments/return values
x12-x17a2-a7Function arguments
x18-x27s2-s11Saved registers
x28-x31t3-t6Temporaries

Types of Instructions

assuming the Instruction is a 32 bit value IR , we describe bit vectors in Verilog style IR[6:0] means the lower 7 bits of variable IR. 


opcode=IR[6:0]  (7 bits)
funct3=IR[14:12] (3 bits)
funct7=IR[31:25] (7 bits)
rs1=IR[19:15] (5 bits)
rs2=IR[24:20] (5 bits)
rd=IR[11:7]  (5 bits)
imm12=IR[31:20]
imm20=IR[31:12]
shamt=IR[24:20]
imm_btype={IR[31],IR[7],IR[30:25],IR[11:8],0}
imm_stype={IR[31:25],IR[11:7]}
imm_btype={IR[]}
imm_jtype={IR[31],IR[19:12],IR[20],IR[30:21], 0}

Type Description Meaningful Fields
R    Registeropcode, funct3, funct7, rs1, rs2, rd
IImmediateopcode, funct3, rs1, rd, imm12
S        Storeopcode, funct3, rs1, rs2, imm_stype
BBranch offsetopcode, funct3, rs1, rs2, imm_btype
U?opcode, rd, imm20
JJumpopcode, rd, imm_jtype

Instructions

ADDI (opcode=0x13, funct3=0x00, I-Type)

Add immediate

[rd] = [rs1] + signExtend(imm12) 

BNE (opcode=0x63, funct3=0x01)

Branch Not Equal

if ([rs1] != [rs2])  pc = pc + signExtend(imm_btype)

ECALL (opcode=0x73, )

Executive System Call

JAL (opcode=0x6F, J-Type)

Jump and link. x0 is allowed as rd register, but it is obviously not written.

[rd] = [pc]+4

[pc] = [pc] + signExtend(imm_jtype)

JALR (opcode=0x67, I-Type)

Jump and link register. x0 is allowed as rd register, but it is obviously not written.

[rd] = [pc]+4

[pc] = ([rs1] + signExtend(imm12) ) & ~0x1

LBU (opcode=0x03, funct3=0x04, I-Type)

Load Byte Unsigned

add = [rs1]+signExtend(imm12)

add32 = add & ~0x3

addby = add & 0x3

[rd] = zeroExtend(([add]>>addby) & 0xFF)

LW (opcode=0x03, funct3=0x02, I-Type)

Load Word

add = [rs1]+signExtend(imm12)

[rd] = [add]

SW (opcode, S-Type)

Store Word

add = [rs1]+signExtend(imm_stype)

SLLI (opcode=0x13, funct3=0x01, I-Type)

Shift Left Immediate

[rd] = [rs1] << shamt


Fast Table

Opcode Funct3 Funct7InstructionISA
0x030x0LBRV32I
0x030x1LHRV32I
0x030x2LWRV32I
0x030x4LBURV32I
0x030x5LHURV32I
0x130x0ADDIRV32I
0x130x10x0SLLIRV32I
0x130x50x0SRLIRV32I
0x130x2SLTIRV32I
0x130x3SLTIURV32I
0x130x4XORIRV32I
0x130x6ORIRV32I
0x130x7ANDIRV32I
0x17AUIPCRV32I
0x230x0SBRV32I
0x230x1SHRV32I
0x230x2SWRV32I
0x230x3SDRV64I


0x330x00x00ADDRV32I
0x330x00x01MULRV32M
0x330x00x20SUBRV32I
0x330x10x00SLLRV32M
0x330x10x01MULHRV32M
0x330x20x01MULHSURV32M
0x330x30x00SLTURV32I
0x330x30x01MULHURV32M
0x330x40x00XORRV32I
0x330x40x01DIVRV32M
0x330x50x01DIVURV32M
0x330x60x00ORRV32I
0x330x60x01REMRV32M
0x330x70x00ANDRV32M
0x330x70x01REMURV32M

0x37LUIRV32I
0x630x0BEQRV32I
0x630x1BNERV32I
0x630x4BLTRV32I
0x630x5BGERV32I
0x630x6BLTURV32I
0x630x7BGEURV32I
0x670x0JALR
0x6FJAL
0x73SYSTEM    


dilluns, 21 de desembre de 2015

Resultats electorals

No entenc perquè els diaris i TVs pinten els resultats ordenant de més gran a més petit (?).
La seva missió era informar, oi?

Si volen que s'entengui, no és més fàcil així ??


dijous, 19 de febrer de 2015

A veure si ho veieu igual que jo... o que una maquina?

Seguint en l'estil neo-ludita que he abraçat d'un temps ençà...

no puc deixar de comentar aquesta noticia:

http://blogs.technet.com/b/inside_microsoft_research/archive/2015/02/10/microsoft-researchers-algorithm-sets-imagenet-challenge-milestone.aspx

molt resumit: un ordinador ja pot classificar imatges tant bé com un humà...val, no és un ordinador qualsevol, serà una bèstia parda... però això vol dir que d'aqui 10 anys qualsevol ordinador ho podrà fer...

penseu, i tremoleu!

penseu també en què els cotxes automàtics JA FA TEMPS QUE FUNCIONEN...

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11410261/Driverless-car-beats-racing-driver-for-first-time.html

penseu en un món sense transportistes, conductors, etc.

seguiu pensant i seguiu tremolant!

I de tant en tant aneu mirant les xifres d'atur, maquillades o no per governs...

aquestes son les de catalunya:


Statistic: Rate of unemployment in Catalonia from 2006 to 2013, by age group | Statista
Find more statistics at Statista

Però no em feu cas, que sóc un pessimista, i segur que tenen raó els economistes capitalistes (la majoria) que diuen que ens inventarem moltes noves coses a fer...i que diuen que algú ens voldrà pagar per fer-les...


diumenge, 9 de setembre de 2012

Sobre la teoria de la clase política espanyola


Avui es comenta arreu l'article http://politica.elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html
varies coses:

1) Fa referència a un gran llibre que just ara m'estic llegint "Why nations fail", 100% recomenable
2) Seguint l'argument del llibre anterior arriba a la conclusió que les institucions españoles son un desastre (algo que ja va narrar fa mesos en XSiM) a causa d'una classe politica preocupada per la seva pròpia supervivència i perpetuació.
3) En César fa un model, que, evidenment, té interés per predir el futur. I ell mateix titula un paragraf "Predicción". Bravo! Alguns economistes s'hi haurien de fixar (tal com he insistit varies vegades aqui, i aqui).

En conclusió, és imperiosament necessari que enderroquem aquesta democràcia de fireta. Jo veig la solució ben clara i la tenim a tocar. En el meu particular diagnòstic comentava la meva decepció amb l'actitud general despres de les grans manifestacions.

Ves, que no ens torni a passar el mateix el proper dimarts, i al cap d'uns anys tornem a dir:
Teníem raó però no va servir per rés !!

dimecres, 25 de juliol de 2012

Floating Point to Fixed Point Online Converter

The other day I was in need of a tool to represent a fractional number (floating point) into its binary representation in fixed point. Moreover I wanted the flexibility to decide how many bits the number would be represented with, and where the point was located.

So I searched online, but for my dispair there were few online tools that helped me. So I created this Javascript utility to help me (and maybe others). By now it only works with positive numbers.Floating Point Number:
Integer Part Bit Width:
Fractional Part Bit Width:

Result:

dilluns, 5 de març de 2012

Fibonacci

Here's a divertimento motivated by a twit @Monica_Usart.

It computes (using Javascript) the first n elements of the fibonacci sequence.

Number of elements in the sequence:
The code is straighforward:

< script language="javascript">
function fibonum( x)
{
a=""; for (i=1; i <= x; i++) { if (i > 1) a +=","; a+= fibo(i) }; return a;
}

function fibo(n)
{
if (n==1) return 1;if (n == 2) return 2; return fibo(n-1)+ fibo(n-2);
}

function dofibo()
{ document.getElementById("result").innerHTML=fibonum(document.getElementById("iter").value);
}< form action="#">
< input type="button" value="Compute Fibonnaci" onclick="javascript:dofibo()">
Number of elements in the sequence: < input name="iter" id="iter" type="text" value="1">
< textarea name="result" id="result" rows="10" cols="80">press 'Compute Fiboonacci' to get the fibonacci sequence < /textarea>
< /script>< /form>

dimecres, 8 de febrer de 2012

L'educació dels millors

L’educació és un tema polèmic. Tothom vol la millor educació pels seus fills i gairabé tothom pensa que les coses es podrien fer millor. Per què ens entossudim en educar als fills? Generalment des d’un pun de vista individual els pares volen que els nostres fills siguin el més feliços possibles, des del punt de vista de la societat volem que les generacions futures ens aportin més benestar.

El problema és el de sempre. Oh sorpresa! no sabem quin és el camí a la felicitat (us sona el problema). Llavors tothom té opinions diferents de què hem de potenciar en l’educació dels fills.


En un controvertit arcticle la Amy Chua, professora de Yale i filla del descobridor del Memristor, fa una oda a la educació estricta aplicada amb mà de ferro amb l’argument que és en les coses difícils on un troba la màxima satisfacció. Tot i que s’intueix el risc de generar traumes als fills l’exposició de Chua és contundent i lògica.

En una òrbita totalment oposada el doctor i investigador Stuart Brown descriu el joc com una dels puntals fonamentals de l’educació. El joc és imprescindible a totes les edats per mantenir una ment sana. De fet, una bona part d'assassins en sèrie han estat privats del joc durant la infància, fins i tot potser per uns pares que volien el millor per els seus fills.

En una altra xerrada brillant a TED en Ken Robinson posa al descobert la inconsistència del sistema educatiu actual ensenyant coses poc importants i probablement no ensenyant coses importants, però sobre tot destruint la creativitat.

Si a sobre i barregem el tema del finançament i la qualitat de l’educació en funció de l’origen del finançament tenim una còctel explosiu.

Hi ha professors bons i professors dolents. Els professors bons són els què aconsegueixen contagiar l’entusiasme als alumnes, els què aconsegueixen despertar les ganes d’aprendre. Normalment els professors bons son els més exigents. Però, com deia en Dale Carnegie al llibre d’autoajuda més famós de la història, a vegades per entusiasmar a un alumne que se l’ha classificat com a incapaç en una matèria se li ha de dir que és molt capaç, i lloar cada petit avenç que fa. Al final el resultat pot ser espectacular. És una questió d’incentius i motivació.

En la discussió sobre l’escola pública y la privada es posa el focus sobre qui paga els sous als mestres. Els defensors de l’escola privada assumeixen que la competència empresarial entre les escoles acabarà generant els millors incentius en els alumnes. La idea és que els pares voldran portar els nens a les escoles que ofereixin més qualitat i en competir entre elles les escoles milloraran els seus mètodes educatius per fer aquesta qualitat més evident als pares. Els directors de les escoles en competència tindran doncs incentius per contractar els millors formadors, i els millors formadors tindran incentius per formar el màxim de bé als seus alumnes. Recordem que formar, a part de transmetre informació és trobar els millors incentius per motivar als alumnes.

Els defensors de l’escola privada defensen que, a nivell d’escola, els millors incentius són els econòmics. El pare estarà disposat a pagar més per més qualitat i el director pagarà més als millors professors. Fins i tot els millors estudiants rebran diners en forma de beques per ser bons estudiants. L’escola pública, en absència de la competència i la cadena d’incentius econòmics serà un desastre absolut.

Si l’argument és cert, serà fàcil de contrastar. Només cal mirar d’on venen els millors estudiants, per exemple en les notes de selectivitat. Si els millors estudiants mai venen de l’escola pública podrem concloure ràpidament que el seu sistema d’incentius és nefast, i tot i que puguessin tenir autèntiques perles entre els seus estudiants el seu nefast funcionament els fa espatllar-ho tot.

A continuació adjunto una taula amb els estudiants que han tret les dos millors notes de selectivitat a Catalunya en els últims 10 anys. Davant dels resultats és difícil defensar que el finançament públic per les escoles públiques i concertades ho destrossa tot.

AnyPosicióNomNotaEscolaPoblacióPublic/Concertat/Privat20111Aitor Lopez9,7MaristesRubiConcertada20112Gemma Prat9,612Institut LacetàniaManresaPública20101Juan Vela9,65Sagrat Cor de JesúsTarragonaPrivada20102Elisabeth Parés Pujolràs9,65IES MontsacopaOlotPública20091Alexandra Garcia9,82Institut Sagrat CorBarcelonaConcertada20092Laura Gomez Herrera9,8Institut Torrent de les BruixesSanta Coloma de GramanetPública20081Eduard Ansaldo9,94ThauSant CugatConcertada20082Anna Cornella9,78IES AlsinesGironaPública20071Berta Cusó9,69SúnionBarcelonaPrivada20072Aída Diaz Sola9,58IES Abat OlivaRipollPública20061Olaya Fernandez9,79Institut Miquel BiadaMataróPública20062Irene Garcia9,69IES SerrallargaBlanesPública20051Adrià Pinyol Villanueva9,94Sagrat Cor de JesúsBarcelonaConcertada2005220041Josep Maria Solé Solé9,78Institut Francesc RibaltaSolsonaPública20042Pau Riera9,75IES Vicens VivesGironaPública20031Susana Giménez9,82Mare de Déu dels AngelsBarcelonaConcertada20032Anna Tamarit9,82San NicolauSabadellConcertada20021Rosa Miquel9,57IES Samuel Gili i GayaLleidaPública20022Aida Centelles9,5Sagrada FamiliaBarcelonaConcertada20011Laia Noguera9,67Institut Bisbe SivillaCalellaPública20012Francesc Fité9,64Escola Joan PelegríBarcelonaConcertadaSegurament els incentius econòmics no ho són tot, i si preguntem a aquests millors estudiants de Catalunya què els ha motivat ha estudiar tant i ser els millors potser ens trobem sorpreses, potser hi ha hagut un pare encoratjant els avenços del fill, o potser la competència sana entre un grupet d’amics, o potser el camí més fàcil per aconseguir el protagonisme desitjat per qualsevol.

Per altre banda penso que es parla poc dels incentius perversos que es generen el l’escola privada. Em refereixo a què es pot convertir més en un filtre que no en un llòc on faran tot el possible perquè els fills aprenguin més. I recordem que els pares pagaran just pensant-se que és en l’escola privada on els professors faran el què calgui per potenciar els nens. M’explico.

És habitual que el marketing de l’escola privada i concertada es centri en els resultats de selectivitat. El missatge de 100% d’aprovats a selectivitat potser fa pensar a alguns pares que creuen que el seus fills són uns tal•losos que allí els convertiran màgicament en un Enstein.De fet, l’escola busca convèncer al major nombre de persones que això és així perquè necessita un volum important d’alumnes que generin benefici empresarial i permetin sostenir econòmicament els luxes que també son part del marketing per donar una imatge d’exclusivitat. La quantitat no ajuda a que els mestres tinguin una dedicació molt superior o fins i tot individualitzada per alumne. Davant d’alumnes difícils, el professor s’ha d’esforçar més, però si difícils son molts la tasca es converteix en impossible. Si els alumnes difícils van passant cursos i continuen igual de difícils passen de ser vistos com una sucosa font d’ingressos a ser vistos com una bomba de rellotgeria que pot enviar a fer punyetes el seu missatge de marketing del 100%. L’escola intenta per tots els mitjans que l’alumne no es presenti a l’examen. De fet, un alumne dificil li pren temps al professor i, per tant, fa baixar el ritme de la classe. Llavors, l’escola té molts incentius per eliminar els alumnes difícils i la idealitzada funció de transmissió de coneixement passa a ser més un filtre.En fi, l’educació és un tema complicat on rés no funciona per tothom. Però no perdem de vista que tot això ho fèiem per aconseguir la felicitat dels nostres fills i com deia el Llach a Ítaca "has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences".